Artist of the week

#97 Rikke Winther

Tog afgang fra Det Fynske Kunstakademi i 2006 og har siden ha base i København. Arbejder i blandede medier, men primært med papir, fotografi, maleri, tegning og lyd.

sort-rumfotografi-21x25cm-2013

Sort rumfotografi, 21x25cm, 2013

Hvilke temaer og hvilke spørgsmål er du optaget af i din kunstneriske praksis?
Eftersom jeg netop har færdiggjort en kandidatuddannelse i Materiel kulturdidaktik og dermed har arbejdet i et videnskabeligt felt, hvor jeg bl.a. har undersøgt kunstneriske metoder til vidensproduktion, føler jeg at temaer og spørgsmål i min kunstneriske praksis vil flytte sig i den kommende tid.

Jeg har i mine seneste værker været optaget af lysets og skyggens rumlige samspil og aftryk. Dette har udfoldet sig i praksis gennem en opdagelsesrejse med fotografi og gennem en undersøgelse af papirets modtagelighed overfor lys og skygge.

I begge projekter er min kropslige interaktion i arbejdet med værkerne en proces jeg vægter højt. Jeg er således også interesseret i oplevelsen af at opdage og at undersøge.

foldet-papir1_57x75_2013_1

Foldet papir 1, 57×75 cm, 2013


Hvilke nulevende og afdøde kunstnere føler du, at du går i dialog med?
Der er mange kunstnere jeg skæver til og finder interesante. Jeg oplever det ikke som en dialog, men mere som et inspirerende tilskud til min egen praksis afhængigt af det specifikke kunstprojekt. Det kan være kunstnere indenfor forskellige genrer, traditioner og grene.


Hvad gør du for at trække din kunstneriske praksis nye steder hen?

Jeg forsøger at opretholde en konstant, undersøgende og afprøvende arbejdsgang. Nye materialer har også ofte påvirket min praksis i nye retninger.


Hvad kendetegner de seneste nye opdagelser i din praksis? Hvad har det tilføjet dit kunstneriske udtryk?

Mit metodiske arbejde i et didaktisk videnskabeligt felt har gjort mig opmærksom på nye aspekter ved kunstværkers performative potentiale. Jeg har fornemmelsen af at performative rum og aftryk vil få tydeligere plads i nye værkers materielle udtryk.

foldet-papir6_57x75_2013_6

Foldet papir 6, 57×75, 2013


Hvad er de konkrete rammer for din arbejdsgang? Hvordan udfolder din proces sig rent praktisk?

Når en overordnet idé har fæstnet sig, vil jeg typisk tage en intuitiv tilgang til udviklingen af et projekt. Denne tilgang åbner for nye opdagelser gennem form og materiale. Herefter afprøver jeg forskellige udvalgte former gennem en langvarig gentagelsespraksis for at opnå den rette komposition, form eller præcision.


Hvad betyder inspiration for dig? Hvor opsøger du den?
Inspiration handler for mig om at åbne mig. Det er en energi, der sætter mig i en tilstand, hvor tråde trækkes mellem ting jeg får øje på og som kan forbindes i forskellige og specifikke sammenhænge. Jeg synes ikke jeg opsøger inspirationen, idet den kan opstå alle steder. Udstillinger eller personer kan virke inspirerende og motiverende, at arbejde kan også medvirke til inspiration, men det er aldrig helt til at vide, hvornår det rykker ved det skabende og opbyggende element i processen at åbne sig.

foldet-papir7_57x75_2013_7
Foldet papir 7, 57×75, 2013

Hvad stiller du op, når din proces går i stå?
Jeg ser egentlig denne stilstand som indgang til nye muligheder. Det er sted i processen, hvor værket og jeg vil noget forskelligt. Her bliver det muligt at fjerne sig, modnes og samle sig på ny og gøre noget andet.

Hvad har for nyligt begejstret dig kunstnerisk?
Udstillingen ‘Stafetten – Forvent det uventede’ på Gl. Strand. Jeg synes det var en interessant kuratorisk indgangsvinkel, som tillod at se værkerne fra et andet udgangspunkt.


Hvordan ville du beskrive den danske kunstscene og hvordan be nder du dig personligt med den?
Jeg synes der er sket en opblomstring i forhold til alternative og kunstnerdrevede udstillingssteder som er med til at gøre den danske kunstscene mere alsidig og spændende.

skygge-fotografi-21x25cm-2013
Skygge fotografi, 21x25cm, 2013

Vi ved du har taget en kandidat uddannelse i materiel kultur didaktik på universitetet, hvordan ser du din kunstneriske praksis udfolde sig mellem den akademiske praksis og den kunstneriske ‘atelier’ baserede praksis? (spørgsmål fra Artistoftheweek.dk)
Jeg ser egentlig ikke kunstpraksis og akademisk praksis som to adskilte. Man kan være videnskabelig kunstner og kreativ forsker. For mit vedkommende skaber forholdet mellem kunst og videnskab en praksis, der undersøger hvordan de to praksisser kan give noget til hinanden. Det har været naturligt for mig at benytte en kunstnerisk tilgang til det videnskabelige felt, da det er med den indgang jeg har lært at undersøge.

Tak

×