Artist of the week

#54 two-women-machine-show

 

BA fra Salzburg Experimental Academy of Dance, Østrig (2005/2007)
Arbejder primært med koreografi som et udvidet begreb, hvilket vil sige at det ikke kun begrænser sig til arbejdet med kroppen på scenen. Duoen har base i København.

 

 

www.twowomenmachineshow.com

 

 

artistoftheweek1

“Mass Hysteria, Kbh. 2013″ Photo: Max Markov

 
Hvilke temaer og hvilke spørgsmål er i optaget af i jeres kunstneriske praksis?
I two-women-machine-show interesserer vi os for duoen i sig selv. Det er et eksklusivt format hvor to personer retter sig mod hinanden og lader deres individuelle særheder flyde sammen til det dialogisk absurde – fra vores menstruelle cyklusser over fælles vokabular og referencer, til en enhed med bemærkelsesværdigt storhedsvanvid og et behov for at iscenesætte sig selv. Det er på mange måder et studie i “det store kompromis” på både godt og ondt, hvor tab af det individuelle er en præmis. Måske er det derfor nærliggende, at vi har interesseret os for temaer som massefænomener, monokultur, det uniforme og den unisone bevægelse.

 
Hvilke nulevende og afdøde kunstnere føler i, at i går i dialog med?
I duoen taler vi mest med os selv.

 
Hvad gør i for at trække jeres kunstneriske praksis nye steder hen?
Metodisk beskæftiger vi os primært med to forskellige tilgange – Trilogi og Body Host – begge formuleret i vores bestræbelse på at være i en konstant udviklende praksis.

Vores proces reflekterer sig hele tiden i en ide om en større trilogi, der på den ene side er planlagt fra start og på den anden side løbende lader sig formulere. At arbejde med trilogier sikrer os et udstrakt perspektiv, der prioriterer den gennemgående undersøgelse fremfor fikseringen på det enkelte værk. Der findes ingen tidsmæssig restriktion på arbejdet med trilogien. I 2012 påbegyndte vi “Trilogien om Implosion” – den er stadig ikke afsluttet.

Derudover har vi altid arbejdet med ‘fundet materiale’. Grundet vores baggrunde som dansere og vores koreografiske tilgang er vores primære interesse i kroppen som redskab. Vi finder materiale til vores research ved at udvælge andre kroppes udtryk, træningssystemer eller lignende og forsøger så at kopiere dem ned til mindste detalje. Ved at opstille en striks daglig rutine, hvor vi udfører denne ‘kopierings-træning’ samtidig, spiser ens, sover samme sted mm. introducerer vi ny viden og lærer af den indsigt gennem kroppen. Praksissen giver et fysisk resultat, som fx kan mærkes både i forhold til opbygningen af nye muskelgrupper og en anden holdning i kroppen. Arbejdet med den somatiske ændring i os selv afføder nye perspektiver og forståelser. Titlen ‘Body Host’, som vi har givet denne praksis, betyder for os at vi for en periode lader vores kroppe blive værter for noget andet end det vi bærer til hverdag.

 

artistoftheweek2

“My Body is a Barrel of Gunpowder, Kbh. 2014″ Photo: Max Markov

 

artistoftheweek3

“My Body is a Barrel of Gunpowder, Kbh. 2014″ Photo: Max Markov

 
Hvad kendetegner de seneste nye opdagelser i jeres praksis? Hvad har det tilføjet jeres kunstneriske udtryk?
I 2013 eksperimenterede vi med hypnose som et led i udviklingen af værket ‘My Body is a Barrel of Gunpowder’. Det gik op for os at den hypnotiserede tilstand også var et redskab der kunne gøre vores kroppe mere parate og modtagelige overfor det indput vi arbejdede med. Disse oplevelser, som fandt sted både i research fasen og på scenen, har sidenhen åbnet vores interesse for mere holistiske tilgange. Vores nuværende research beskæftiger sig derfor med shamanisme, ceremonier og ritualer. Det mystiske har på en eller anden måde tilført aspekter, der udfordrer vores ellers temmeligt rigide systemer og strukturer. Der er opstået sprækker for intuitive input.

 
Hvad er de konkrete rammer for jeres arbejdsgang? Hvordan udfolder processen sig rent praktisk?
De første faser af vores processer foregår som regel på residencies rundt omkring i verden, hvor vi åbner vores research ved at dykke ned i en ide, der på en eller anden måde relaterer sig til den retning vi på det givne tidspunkt er interesserede i. Arbejdsperioderne består af 2-4 ugers forløb ad gangen og ender altid med en præsentation af noget vi kalder for ‘sub-værker’ (en kortere performance, foto, tekst mm.). Det er gennem disse mindre værker, deres eksponering og møde med et publikum, at vi endeligt når frem til et bærende koncept for et givet hovedværk i trilogien.
Konceptet dikterer hvilke samarbejdspartnere vi involverer, men oftest har vi haft et tæt samarbejde med en scenograf og en lydkunstner når vi har arbejdet med de større værker. Vi opfatter vores samarbejdspartneres kunstneriske bidrag som ‘kroppe’ i sig selv – som essentielle komponenter i koreografien.

 

artistoftheweek4

“Building Militant Bodies, Bukarest. 2013″ Video still: Paula Onet

 
Hvad betyder inspiration for jer? Hvor opsøger i den?
Vi undersøger duoen som en selv-vedligeholdende struktur. Vi er overbevist om, at det mest interessante er at hente i samtalen med den anden. Derfor er det som udgangspunkt her alle ideer opstår.

 
Hvad stiller i op, når jeres proces går i stå?
Så ligger vi og kigger op i loftet i studiet. Det tog noget tid, før vi anerkendte denne kropstilstand som en arbejdsform i sig selv.

 

 

Hvad har for nyligt begejstret jer kunstnerisk?
‘Blind Spotting’ af Margrét Sara Guðjónsdóttir – http://tanzforumberlin.de/trailer674.php
‘Meanwhile’ af Gaëtan Rusquet – https://vimeo.com/84810619
‘Durational Rope’ af Quarto – https://vimeo.com/98456817
og lydkunstneren John T. Gast – https://soundcloud.com/hethathathearstohear

 

artistoftheweek5

“Building Militant Bodies, Tampere. 2013″ Photo: Laura Laukkanen

Hvordan ville i beskrive den danske kunstscene og hvordan befinder i jer personligt med den?
Herhjemme placeres vores arbejde tit et sted mellem performancekunst og scenekunst, men selv identificerer vi os nærmere med en bredere og mere broget international scene. At beskæftige sig med ideen om en ‘dansk scene’, som isoleret størrelse, er for os ret begrænsende.

 
Hvem var i? Hvad legede i? Som 5 årig? (spørgsmål fra #50 Michael Richardt)
Duoen 5 år gammel: Ledertype med genert gemyt. Pudekampe, fællesspisning, gruppebesøg på toilettet, bolle-systemer, ler-værkstedet, puderummet, gemmeleg i markerne, trans børnecirkus og børnetime kl. 18 (minus bamse og kylling).

 

 

Tak

×