Artist of the week

#37 Lisbeth Eugenie Christensen

www.eugenie.dk

Lisbeth Eugenie Christensen er uddannet i 1995 fra Institut for Visuel Kommunikation på Designskolen Kolding og har udstillet på en række museer og gallerier og er modtager af indtil flere legater. Hun er repræsenteret i private og offentlige samlinger, heriblandt Nykredit, Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond.

 

Stadion

Stadion, 2015. Blyant og akryl på papir, 122 x 80 cm.

Hvilke temaer og hvilke spørgsmål er du optaget af i din kunstneriske praksis?
Sagt på en lidt populær måde, så lever vi i en zapper tidsalder, hvor informationsstrømmen er flygtig og enorm. Det kan være svært at fordybe sig. Jeg kender selv til, hvordan nettet kan opsluge én. Man leder hele tiden efter nye, større og vildere oplevelser at dele og like. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er noget at tænke over “derude,” så i denne sammenhæng handler det derimod om, at der via den meget konkrete handling det er at skabe et maleri, foreligger en mulighed for at reflektere over ting i livet, som man er optaget af.
Arbejdet foran lærredet handler også om en fordybelsestilstand, hvor man f.eks. dykker ned i en helt specifik, billedkompositorisk problemstilling, og bruger den nødvendige tid til at komme op med en løsning.
Nogle af de teknikker jeg benytter mig af er i sig selv tidskrævende, f.eks. skravering med blyant. Denne indbyggede langsommelighed vælger jeg bevidst til, fordi jeg mener, at værket i sidste ende vil bære præg deraf, og udstråle et element af tidslighed.

 
Hvilke nulevende og afdøde kunstnere føler du, at du går i dialog med?
På mit arbejdsbord ligger der næsten altid bøger med værker af andre kunstnere, men dem jeg som oftest har kigget over skulderen må være L.A. Ring, Wilhelm Freddie, Rui Chafes (POR), Tomma Abts (D) m.fl.

 

 

Traust

Traust, 2013. Akryl og blyant på papir, 40,5 x 58,5 cm.

 

Act I

Act I, 2014. Akryl og blyant på papir, 120 x 160 cm.

Hvad gør du for at trække din kunstneriske praksis nye steder hen?
Jeg synes ikke, der er en bestemt formel på dette spørgsmål, tit oplever jeg, at hvis jeg forsøger at trække arbejdet i en bestemt retning, så sker der noget helt andet end hvad hensigten var. Men i dette “noget andet” kan man så også indimellem være heldig at finde et nyt og ukendt spor!

 

Ethnic III-II

Ethnic III-II, 2014. Blyant og akryl på papir, 120 x 77 cm.

Hvad kendetegner de seneste nye opdagelser i din praksis? Hvad har det tilføjet dit kunstneriske udtryk?
En større enkelhed, både med hensyn til linie, dybde, flade og farve, men også langt mere fokus på det enkelte greb.
Samtidig er jeg altid på jagt efter nye elementer, meget gerne med en eller anden form for tvetydig symbolik, som jeg kan smide ind på lærredet, “slå i stykker” og enten morfe dem sammen til nye konstellationer eller nedbryde dem.

 

Hvad er de konkrete rammer for din arbejdsgang? Hvordan udfolder din proces sig rent praktisk?
Min arbejdsproces er kontinuerlig, dvs. der er ikke en egentlig begyndelse og en afslutning. Det ene værk er en naturlig igangsætter af det næste. I mit værksted vil der derfor altid være 5-6 påbegyndte større værker og en hel del skitser. Jeg arbejder stort set hver dag i perioden fra 8 til 15. Jeg ligger heller ikke under for den opfattelse, at inspiration er noget man skal gå og vente på. Nogle dage er selvfølgelig mere frugtbare end andre, men min arbejdsproces opfatter jeg som summen af mange erfaringer, som jeg hele tiden forsøger at skubbe videre og forædle på.

 

Emphasis II

Emphasis II, 2014. Akryl og blyant på papir, 41,5 x 80,5 cm.

 

Hvad betyder inspiration for dig? Hvor opsøger du den?
Det kan være rigtig mange ting, men ofte er det litteratur, som er den igangsættende faktor. Her tænker jeg specielt på den mere poetiske del af genren herunder Virginia Woolf, Edith Södergran, Rainer Maria Rilke, Novalis, danske Inger Christensen etc. Netop nu genlæser jeg en essay samling af Inger Christensen “Hemmelighedstilstanden,” hvori hun beskriver selve processen omkring det at skabe kunst!

 

Hvad stiller du op, når din proces går i stå?
Fortsætter arbejdet…

 

 

Years

Years, 2014. Akryl og blyant på papir, 41,5 x 80,5 cm.

 

Hvad har for nyligt begejstret dig kunstnerisk?
Jeg har lige haft et arbejdsophold på Det Grafiske Værksted i Hjørring, hvor jeg har udført mine første litografier. Det var en stor oplevelse at arbejde sammen med gode håndværkere, som hjalp mig med selve den tekniske del af arbejdsprocessen! Ofte så står kunstneren jo selv i ateliet og arbejder, så jeg sætter virkelig pris på i perioder at have mulighed for at arbejde sammen med andre!

 
Hvordan ville du beskrive den danske kunstscene og hvordan befinder du dig personligt med den?
Jeg føler ikke, at jeg har så meget overblik over den danske kunstscene generelt, at jeg kan sige noget interessant om det.

 

Untitled

Untitled, 2015. Blyant og akryl på papir, 122 x 80 cm.

Dine tegninger og malerier inkluderer næsten altid en eller flere objekter. Hvorfra og hvordan fremkommer disse objekter? (Spørgsmål fra Artistoftheweek.dk)
Som tidligere beskrevet er jeg konstant på jagt efter nye elementer/objekter, som har en eller anden interessant form for symbolik og meget gerne med et tvetydig indhold! Objekterne finder jeg på en 100% anarkistisk måde. Det kan være alle steder og ingen steder, via litteratur, i fjernsynet, i brugsen, i badet etc. Ofte finder jeg et ord, som jeg så efterfølgende oversætter til et billede – et objekt.
Objektet arbejder jeg videre med på lærredet enten ved at rive det fra hinanden, eller samle det med et andet objekt. Hensigten med dette greb er at man på den ene side kan ane objektes herkomst og den anden anden side slet ikke…

 

 

Tak

×