Artist of the week

#35 Tina Helen

Tina Helen bor og arbejder i København. Hun har en MFA fra Malmö Art Academy (2013), samt en Master fra Kunstakademiets Designskole (2006). Hendes kunstneriske virke er forsøg på sammenkoblinger af det praktiske og teoretiske felt i forståelsen og produktionen af billeder. Engageret på et personligt såvel som politisk plan, har hun arbejdet i flere internationale kontekster og indgået i utallige samarbejdskonstellationer på projekter af kunstnerisk, aktivistisk og humanitær karakter.

 
Tinahelen.dk

 

01_Frisk_Flugt_II

Frisk Flugt II, 2015, Zine (edition of 150), Published by OVO press.

 

 

02_Frisk_Flugt_IFrisk Flugt I, 2014, Zine (edition of 100), Presented at bureau publik.

 

 

Hvilke temaer og hvilke spørgsmål er du optaget af i din kunstneriske praksis?
Jeg er optaget af (by)politiske spørgsmål, magtstrukturer – økonomiske, sociale og psykologiske, billedpolitik, kognitiv kapital, selvskoling, nægtelse, migration, autisme, autonomi, kollektive værensformer, flugt og spørgsmål omkring kunstnerisk praksis og organisering.

 
Hvilke nulevende og afdøde kunstnere føler du, at du går i dialog med?
Søren Thilo Funder. På daglig basis.
 
Hvad gør du for at trække din kunstneriske praksis nye steder hen?
Ved at indgå samarbejder, tvinges jeg til at forholde mig åben i processen. I en verden med stort fokus på individet, synes jeg at der er noget politisk i at insistere på det kollektive. Det kollektive kan være en besværlig, tung og omkostelig klods, men ofte tænker flere hoveder bedre end et. Jeg betragter det kollektive som mere end blot en konkret arbejdssituation. Det handler om ’arbejdsformer’ og de politiske betydninger som fællesskabet, fællessignaturen, kompromiset og sameksistens bærer på. Jeg er optaget af de muligheder og problemstillinger som det kollektive arbejde er ladet med og dets betydning for forholdet mellem afsender og modtager.
 

03_Three_Man_High

Three Man High, 2014, HD Video Installation, Three Books.

 

 

Hvad kendetegner de seneste nye opdagelser i din praksis? Hvad har det tilføjet dit kunstneriske udtryk?
Jeg er startet relativt sent med at lave kunst. Hvor mange får vækket et politisk og samfundskritisk engagement igennem deres kunstneriske arbejde, kommer jeg den anden vej fra. Det var mit politiske engagement der førte mig ind i kunsten. På det seneste har en væsentlig del af mit arbejde omhandlet læring, selvskoling og forskning. Jeg anser arbejdet med læring og mit kunstneriske virke som et samlet felt og forsøger hele tiden at modarbejde klassiske atomiseringer af de to. Herudover er publikationen blevet et tilbagevendende format i mit arbejde. Jeg synes at bogformen er virkelig spændende i kraft af dens mulighed for hurtig distribution, men også som konkret fysisk form, hvis materialitet flytter sig iblandt os. Og også noget der har med kærlighed og papir at gøre.

 
04_Happy_New_Year_Dear1

04_Happy_New_Year_Dear2

04_Happy_New_Year_Dear3

Happy New Year, Dear, 2013, Symposium, Installation, Publication.

 

 

Hvad er de konkrete rammer for din arbejdsgang? Hvordan udfolder din proces sig rent praktisk?
Min praksis er næsten altid kontekstspecifik og former sig derefter.

 

Hvad betyder inspiration for dig? Hvor opsøger du den?
Det er vel her det hele starter. Jeg gider ikke at lave noget hvis jeg ikke er inspireret. Det er sjældent lige der hvor jeg opsøger inspirationen at den rent faktisk viser sig.

 
Hvad stiller du op, når din proces går i stå?
For det meste forsøger jeg at gøre noget andet end det jeg plejer. Eller gøre mindre eller mere af det jeg plejer.

 
Hvad har for nyligt begejstret dig kunstnerisk?
Generøsitet. At dele sin sårbarhed. Mennesker der siger nej til øget synlighed, magt og penge.

 

Post Futurist Manifesto, 2013, HD Video, Duration 4:00 min.

 

Hvordan ville du beskrive den danske kunstscene og hvordan befinder du dig personligt med den?
Jeg har altid rejst meget og når jeg kommer hjem føles scenen altid umådelig lille. Men når jeg på den anden side tænker på alle de folk jeg kender, som jeg ved gør deres ting, er scenen alligevel ret stor. Ligeså frustrerende det kan være at befinde sig uden for kategori, ligeså befriende kan det være ikke at passe ind.

 
Hvad synes du om Adam Curtis? (Spørgsmål fra #30 Sofie Alsbo)
Jeg synes han er ret sejt. Eksempelvis her: http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/adamcurtis/2011/10/the_curse_of_tina_part_two.html

 

 

Tak

 

Rebecca’s System. 2012, Dry Pastel Wall Drawing, HD Video Installation, Duration 21:00 min.

 

 

09_The_Waiting_Panorama
The Waiting Panorama, 2011, HD Video, Duration 5.33 min.

 

×