Artist of the week

#32 Suada Ada Demirovic

Suada Ada Demirovic har en MA i kunstteori og formidling og en MFA fra skolen for tidsbaserede medier fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Seneste udstillinger inkluderer soloudstilling i NLHspace (2015), videofestivalen Fokus (2014) og soloudstilling ved RAYGUN i Australien (2013). Desuden har hun været med til at drive udstillingsstedet NLHspace siden  2010. Derudover er hun medstifter af den internationale kunstfestival Artist Run (2014) sammen med kunstneren Honey Biba Beckerlee.

 
www.suadademirovic.com
www.artistrun.net

 

3_Still_Iwink_Suada

figure III: (I wink, I blink, I close my eyes), fra udstillingen A shiver shook her frame, NLHspace, Copenhagen, 2015

Hvilke temaer og hvilke spørgsmål er du optaget af i din kunstneriske praksis
Jeg har i min praksis beskæftiget mig med forskellige emner som vedrører videnskab, historieskrivning, visuel information som infografiske modeller og kartografiske kort. Hvordan bliver viden systematiseret, frembragt, ordnet og udbredt? Antropologien er interessant, fordi den engang har fungeret som en slags ”tidsmaskine” i forhold til europæisk historie. Man troede, med andre ord, at man gennem studier af ”primitive” kulturer kunne lære noget om Europas egen fortid. I dag har antropologien som videnskab, udviklet sig fra udelukkende at studere fjerne kulturer, til også at være en videnskab, der behandler interne sociale og strukturelle forhold. Ligeledes finder jeg historieforskning interessant, fordi den til  stadighed anlægger nye perspektiver på fortiden. På samme måde er det interessant at verdenskortet ændrer sig over tid. Overordnet set, har de ovennævnte discipliner det til fælles, at de ikke er statiske størrelser. De er derimod under konstant forhandling og helt afhængige af globale, økonomiske, sociale og politiske forhold. Det er ikke de specifikke grene indenfor videnskaben, jeg interesserer mig for, men nærmere fiktionen og funktionen af videnskaben.

Hvilke nulevende og afdøde kunstnere føler du at du går i dialog med?
Jeg føler mig forbundet med mange forskellige kunstnere, som ikke nødvendigvis har samme praksis som jeg selv. Kunstnere, som arbejder ud fra helt andre motiver, men som alligevel resonerer med mit eget arbejde og min metode. Mit møde med de russiske konstruktivister for tolv år siden, ændrede grundlæggende mit forhold til kunsten. Jeg er også optaget af en kunstner som Runa Islam og hendes måde, at udforske indhold og medie på: Blotlæggelsen af teknologierne, der  bogstaveligt talt afslører filmmediets illusoriske karakter. Instruktøren Abbas Kiarostamis måde at blande dokumentarisme og fiktion på i filmen Close Up fra 1990. Filmen havde i øvrigt en meget konkret indvirkning, da den påvirkede udfaldet af rettergangen mod filmmageren Mohsen Makhmalbaf, som filmen handlede om. På et mere personligt plan, har mødet med lektor Carsten Juhl, på det Kongelige Danske Kunstakademi, været afgørende for min videre praksis. Juhl er oprindelig historiker, men det er særligt hans arbejde om kunstnerisk forskning der har fået mig til at  tænke over forholdet mellem, praksis, begrebsdannelse og institutioner. Dertil kan jeg nævne kunstnere og undervisere som Gerard Byrne, Aernout Mik og Adrian Piper, som alle har præget min praksis.

2_InstalltionNLH_Suada kopier

figure II: (Awaiting), fra udstillingen A shiver shook her frame, NLHspace, Copenhagen, 2015

Hvad gør du for at trække din kunstneriske praksis nye steder hen?
På det seneste har jeg været meget optaget af kunstnerdrevne udstillingssteder. Jeg har særligt været optaget af, hvilken betydning de har for en samtidskunstscene. Derfor lavede jeg i samarbejde med billedkunstner Honey Beckerlee den internationale kunstfestival og konference Artist Run i maj 2014. Jeg har været en del af NLHspace siden 2010 og det er her, at min interesse for projektrummene startede. Artist Run var en undersøgelse af sammenhænge mellem praksis, institutioner og organisationsformer.
En anden måde hvorpå jeg udfordrer min praksis, er ved at arbejde med nye materialer eller metoder, som jeg ikke har arbejdet med før.

Hvad kendetegner de seneste nye opdagelser i din praksis? Hvad har det tilføjet dit kunstneriske udtryk?
Det er helt nyt for mig at arbejde med papiret og fotokopi. Jeg er også blevet mere optaget af film-tekniske begreber som frames, hastighed og stillbillede.

1_InstallationNLHS_Suada

Installationview fra udstillingen A shiver shook her frame, NLHspace, Copenhagen, 2015

Hvad er de konkrete rammer for din arbejdsgang? Hvordan udfolder din proces sig rent praktisk?
Det kommer an på de rammer og vilkår jeg er underlagt. På nuværende tidspunkt har jeg et fuldtidsjob, som skaber nogle andre tidsmæssige vilkår, derfor kan jeg ikke stå i atelieret hver dag. Jeg får en time forærende hist og her. Jeg kan få læst, skrevet og tegnet på min vej til arbejde. Og så arbejder jeg videre på mit eget om aftenen. I forbindelse med min udstilling i NLHspace i januar, valgte jeg at bruge udstillingsrummet som mit atelier i 10 dage op til ferniseringen. Jeg tog udgangspunkt i nogle af mine tidligere værker, som jeg dekonstruerede og genforhandlede. F.eks. transskriberede jeg lydsporet fra et ældre videoværk i hånden og skrev det på vinduet ind til udstillingsstedet; manuskriptet og billedet blev splittet op og løsrevet fra deres oprindelige kontekst. Det var et eksperiment, en proces, som var langt mere kropslig og som gav mig en anden materiale bevidsthed.

 

Hvad betyder inspiration for dig? Hvor opsøger du den?
Ordet inspiration er lidt problematisk set i forhold til kunstnerisk praksis. Tingene sker gennem hårdt arbejde. Oftest kommer ideerne til mig, når jeg tvinges til at skifte tempo, ved f.eks. residency- ophold eller rejser hvor jeg kan få tiden og roen til at tænke og arbejde simultant.

 

Hvad stiller du op, når din proces går i stå?
Jeg går ikke i stå som sådan, men der er helt sikkert dage hvor jeg må lade tingene ligge hvis ikke det vil arte sig, eller mine ideer ikke holder. Hvis jeg er i dyb krise og i tidsnød, så tilkalder jeg en god kollega som jeg har tillid til, der kan hjælpe mig videre i processen.

 

4_Installaiton_Suada_300dpi

Installation view fra udstillingen A shiver shook her frame, NLHspace, Copenhagen, 2015

Hvad har for nyligt begejstret dig kunstnerisk
•    Athena Farrokzad og Maja Lee Langvads oplæsning på Litteratur festivalen Louisiana, 2014
•    Vitsvit af Athena Farrokhzad, 2014
•    White City / Black Desert – Black City / White Desert, af Christian Danielewitz & Anu Ramdas, 2014

 

Hvordan ville du beskrive den danske kunstscene og hvordan befinder du dig personligt i den?
Kunstscenen er noget jeg selvfølgeligt reflekterer over. Det er positivt at den danske kunstscene er begyndt at orientere sig mere internationalt og her tænker jeg også på akademierne, det bevirker at kunstnere også har karrierer i udlandet udenom den danske kunstscene. Alt i alt har Danmark en rig kunstscene, hvis man
tænker på landets størrelse.

5_figure I(The Absent One)   figure I: (The Absent One), 70×50, 2013

Det synes som om, at sprog indtager en central rolle i din praksis, og jeg vil gerne vide noget mere om, hvad der animerer dette forhold. (Spørgsmål fra #28 Anu Ramdas)
Jeg er opvokset i et hjem, hvor der blev talt serbokroatisk og dansk. Sproget er en konstruktion, som er kulturelt betinget. Jeg har ofte oplevet at få en vittighed oversat fra et sprog til et andet, hvor betydningen går tabt i oversættelsen, fordi humor ligeledes er kulturelt betinget. Ja selv når jeg taler engelsk, ændres mit toneleje, mit grin, min person sig, det er det som er det interessante ved sprog. Man spiller nærmest en ”karakter” når man slår over i et andet sprog, det lyder skizofrent, men det er det slet ikke.  Jeg elsker f.eks. jargon’er i sprog.
I nogle af mine værker har det sproglige haft en central placering, hvor hvert enkelt ord og sætningskonstruktion er valgt med omhu. Men sproget har også sine begrænsninger. Vi kan f.eks. ikke udtrykke følelser og passion alene gennem sprog. I videoværket I wink, I blink, I close my eyes, undersøger jeg netop hvad der sker når enkelte ord udtrykkes alene gennem bevægelse.

Tak

×