Artist of the week

#28 Anu Ramdas

Anu Ramdas er uddannet fra Konsthögskolan i Malmö, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Central Academy of Fine Arts i Beijing. Hun har senest kurateret udstillingen The Degree of Freedom at – 273 Degrees Celsius, som pt. vises på Atelier 35 i Bukarest. Anu Ramdas bor og arbejder for tiden i København, hvor hun er ansat på fotolaboratoriet på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

www.anuramdas.com

building_no.05Building no. 5, 80 x 120 cm, 2014

Hvilke temaer og hvilke spørgsmål er du optaget af i din kunstneriske praksis?
Jeg er optaget af forholdet mellem lys, blænde og eksponeringstid. Kort sagt; det fotografiske. Som sådan arbejder jeg med en lang række forskellige analoge og digitale medier og formater. Jeg fotograferer på film, der for længst har overskredet sidste salgsdato og gør ofte brug af over – eller undereksponerede billeder.
Et af mine udgangspunkter har drejet sig om totalitarismens sprog, æstetik og arkitektur, en fascination, der udsprang af en rejse til Nordkorea i 2010. Et andet drejer sig om masseturismen som fænomen, historie og (selv)iscenesættelse. Et tredje har drejet sig om min egen baggrund, som kvinde med anden etnisk oprindelse, imellem kulturer. Disse overlappende udgangspunkter udfolder sig i forskellige værker, der på den ene side udfordrer kulturelt betingede konventioner og forventninger, og på den anden side, på fænomenologisk vis, undersøger hvad et fotografi egentligt er for noget. Fotografiet som dokument, ja, men også som et stærkt manipulérbart materiale: Fotografiet er på én og samme tid produkt og producent af virkeligheden.
I filmen Killing Fields fra 1984 er der særligt én sekvens, som er værd at fremhæve: En af filmens hovedpersoner, den cambodianske journalist Dith Pran, prøver på et tidspunkt at forfalske et britisk pas, i et forsøg på at undslippe Khmer Rouge. Pran skal bruge et pasbillede, en opgave der viser sig at være kompliceret, da han ikke har adgang til et ordentligt mørkekammer og de rigtige kemikalier. Det lykkes ham alligevel i første omgang at få fremkaldt et billede, der dog kort tid efter blegner og går i sort. I overført betydning såvel som i bogstaveligste forstand. Prans forsøg på at skabe sig en ny identitet, en anden nationalitet, mislykkes. Fotografiet knytter sig altså til noget identitsmæssigt eller ligefrem identitsskabende, men samtidigt er det helt afhængigt af nogle ydre, materielle omstændigheder.

Untitled
Untitled, 27,9 x 35,5 cm, 2015

Hvilke nulevende og afdøde kunstnere føler du, at du går i dialog med?

Jeg er først og fremmest i kontinuerlig dialog med billedkunstneren Christian Danielewitz, som jeg også er begyndt at samarbejde med i løbet af de seneste to år. Ulrik Heltoft har jeg en fortløbende dialog med, omkring det rent fotottekniske. Den indiske grafiker Nasreen Mohamedi (1937 – 1990) og den tysk-rumænske forfatter Herta Müllerhar hver på deres måde også været stærke inspirationskilder. Mohamedi’s minimalistiske stringens har i høj grad informeret den måde, jeg har komponeret mine billeder af arkitektur på, igennem det seneste års tid.

Light!MoreLight!

Power(cut) 5140 – 05.11.2012- 22:48:53 - Rahova – Bucharest.
Power(cut) 5143 – 05.11.2012 -22:50:38 – Rahova – Bucharest.
Power(cut) 5147 – 05.11.2012 – 22:55.28 – Rahova – Bucharest.
Installations view fra soloudstillingen Light! More Light! på Atelier 35, Bukarest, 2012


Hvad gør du for at trække din kunstneriske praksis nye steder hen?
Siden 2009 har jeg i flere omgange bosat mig i udlandet i længere perioder, i blandt andet Beijing, Bukarest, Kairo og Istanbul. Disse ophold har hver især virket befordrende i forhold til at trække min praksis i nye, uforudsete retninger. I Bukarest kom mit arbejde for eksempel tilfældigvis til at dreje sig om de hyppige strømsvigt, der forekom i dén bydel, jeg boede i. Eftersom der var tale om en permanent tilstand, fik strømsvigtet næsten karakter af noget symbolsk samtidigt med, at det skabte nogle meget konkrete udfordringer. Som et ekko fra diktaturets tid.

Hvad kendetegner de seneste nye opdagelser i din praksis? Hvad har det tilføjet dit kunstneriske udtryk?
Jeg er begyndt at fremkalde mine film i mørkekammeret igen, efter en pause på næsten 15 år.  

sunday

Sunday, January 31st 14:21:31 CET Juche 99 (2010), Installations view fra gruppeudstillingen Anstrøg II på Galleri Christina Wilson, 2011


Hvad stiller du op, når din proces går i stå?
Det gør den sjældent.

Hvad har for nyligt begejstret dig kunstnerisk?
Kunstnerbogen Black Sun af den britisk-indiske kunstner Shezad Dawood. Black Sun er en bog, der har diasporaen som sit omdrejningspunkt og Dawood bruger solformørkelsen som en metafor til at beskrive dét, han kalder produktion af identitet hos en række kunstnere, der, ligesom ham selv, lever og arbejder mellem forskellige steder og kulturer, uden at have et fast tilhørsforhold.
Den amerikanske komponist Philip Glass’ minimalistiske værk Metamorphosis har jeg i perioder hørt non-stop, når jeg billedbehandler.
Den danske kunstner Kasper Hesselbjergs talk på Danmarks Kunstbibliotek, om de kunstnerpublikationer han har udgivet på sit forlag emancipa(t/ss)ionsfrugten.

WhiteCity.BlackDesert_web

White City / Black Desert – Black City / White Desert, artist book udgivet i samarbejde med Christian Danielewitz, 2014


Hvordan ville du beskrive den danske kunstscene og hvordan befinder du dig personligt med den?
Jeg har nok et lidt ambivalent forhold til kunstscenen som sådan (og det gælder ikke kun den danske). På den ene side er den præget af ulidelig hype, powerplay, forfængelighed og positionering. Men på den anden side findes der også en stor generøsitet og et oprigtigt engagement i alt mellem himmel og jord, herunder det glemte, det oversete og det marginale.


Hvad betyder lokalitet for dig, i forbindelse med din værk-produktion? (spørgsmål fra #25 Silas Emmery)
Lokalitet er altafgørende. Mine værker er meget afhængige af den geografiske og kulturelle kontekst de er opstået i. Jeg rejser sjældent ud med en idé om at undersøge noget helt specifikt, men jeg har altid en følelse af, at der findes et særligt potentiale. Jeg lader mig oftest guide af min intuition og tingene tager form undervejs.

Tak

×