Artist of the week

#25 Silas Emmery

 

www.silasemmery.com
MFA fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2009.
Arbejder primært med film og fotografi.
Bor og arbejder i København.

 

1

 

2

 

3

Between (space time image loss) – 2015 

 

Hvilke temaer og hvilke spørgsmål er du optaget af i din kunstneriske praksis?
Overordnet er min hovedinteresse tid og historieskrivning – både den private og den kollektive. Det er især de glemte, ufortalte og bevidst bortskrevne begivenheder, ideer, personer og steder der har min interesse. Ved at arbejde med disse emner skabes der for mig en forbindelse til en ellers uhåndgribelig og mørk fortid, og en mulighed for at arbejde med en alternativ nutid – en ”hvad nu hvis verden”.
Ligeledes kan man ved at kigge på hvad der er i fortiden er blevet ”glemt”, lære meget om nutiden; nemlig hvad der er blevet husket. Dermed står man ved spørgsmålet om hvem der skriver det der på overfladen fremstår som vores uniforme kollektive historie. Traditionelt skrives den jo af flertallet, de “kloge”og vinderne af krige. Men den bliver også skrevet af diktatorer og folk der har andet på spil end sandheder.
Vi har altså en verden hvor et utal af historier, emner, undersøgelser, research og videnskaber mere eller mindre er gået tabt, men også en verden hvor det der fremstå som værende sandt, i virkeligheden er falskt – en verdenshistorie fyldt af spejle og blinde veje. Det er disse facetter af verden jeg gennem mine værke gerne vil tilgå og undersøge, og på en eller anden måde prøve at forstå.
Kort sagt er jeg interesset i at undersøge hvorfor verden i dag ser ud som den gør – ved at se på alt det der i tidens løb er blevet sorteret fra. I forhold til tematikker kunne nogle hovedtræk være; det kollektive kontra det private, det esoteriske, arkitektonisk hukommelse, psykiatri og som nævnt historieskrivning.

 

8

The Only Thing I Remember About This Place Is Not Being Here – 2014

 

Hvilke nulevende og afdøde kunstnere føler du, at du går i dialog med?
Det er klart jeg indskriver mig i en tradition af kunstnere der arbejde med arkivmateriale og research. Men umiddelbart er det ikke noget jeg er opmærksom på i forhold til min egen praksis. I stedet vil jeg hellere have fokus på ligheder og fællestræk på tværs af genre, medie og tid.
Hvad gør du for at trække din kunstneriske praksis nye steder hen?
Egentlig ikke noget bestemt. Jeg er altid nysgerrig efter at undersøge nye og ukendte territorier, og indsamle ny viden. Derved synes jeg at min praksis på sin vis fornyer sig selv, da de ofte meget forskellige emner stiller sine egne krav til materiale, form osv.
Hvad kendetegner de seneste nye opdagelser i din praksis? Hvad har det tilføjet dit kunstneriske udtryk?
Mine seneste værker udspringer af en på mange måder vanvittig rejse, hvor mange af mine gængse opfattelser af hvordan verden hænger sammen, virkelig blev sat på prøve. Det var både voldsomt og inspirerende på én gang. Det har tilføjet flere ting til mit udtryk, men nok hovedsageligt en lidt mere ustruktureret og fri tilgang til min produktion – på godt og ondt.

 

4

 

5

 To all whom it may concern – 2012

 

Hvad er de konkrete rammer for din arbejdsgang? Hvordan udfolder din proces sig rent praktisk?
Min arbejdsgang bygger dels på tilfældigheder, samt en mere målrettet og konkret tilgang til min værk-produktion. Udgangspunktet er stort set altid en form for research af et emne, jeg af forskellige årsager er blevet interesseret i.
Oftes er det ting, billeder, historier, mennesker osv som jeg er stødt på ved et tilfælle, som så derefter giver anledning til en mere grundig og bevidst undersøgelse – der så igen kan kaste lys på nye interessefelter. Herefter følger så oftest en forholdsvis lang periode hvor ”stoffet” får lov til at arbejde lidt for sig selv, eller indgå i undersøgelser jeg allerede i forvejen er i gang med.
Når mængden af information så har nået et slags mætningspunkt, begynder den egentlig kunstneriske process, hvor det indsamlede og bearbejde materiale bliver til – kunst.
Netop fordi min research er kunstnerisk, og derved for mig fri, giver det mig mulighed for dels at kunne sammenblande forskellige sfærer af viden, men også måske at lede mere efter spørgsmål, end svar.

 

 

Hvad betyder inspiration for dig? Hvor opsøger du den?
Min research er normalt det der inspirerer mig; så på sin vis kan man vel sige at historien er min inspiration. Derudover inspirerer det mig også at rejse til nye og for mig ukendte steder og situationer, både fysisk, kulturelt og intellektuelt.

 

9

Could this be art – 2011

 

6

HIERARCHICAL – 2013 

 

Hvad stiller du op, når din proces går i stå?
Normalt har jeg flere parallelle projekter i spil på én gang. Nogle tager år for mig at manifestere, andre måneder. På den måde har jeg altid et andet værk jeg kan arbejde på, hvis jeg af en eller anden grund er gået i stå med det jeg er gang med. Så lader jeg det ligge lidt og passe sig selv, og vender så tilbage til det med nye øjne. Det plejer at hjælpe.

 

 

Hvad har for nyligt begejstret dig kunstnerisk?
- Francis Alÿs’s bidrag til Manifesta 10
- Flo Kasearu’s House Museum
- En fotorapportage af Leni Reifeenstahl fra et af hendes ophold i Afrika.
Hvordan ville du beskrive den danske kunstscene og hvordan befnder du dig
personligt med den?
Umiddelbart interesserer det mig ikke rigtigt at beskrive, eller definere mig selv i forhold til, en nationalt afgrænset kunstscene.

 

10

 

7

HIERARCHICAL – 2013 

 

Dine værker kredser om steder af mere eller mindre forladt/forfalden karakter. Hvilken betydning tillægger du et steds atmosfæriske historie i dine værker, og er det som beskuer vigtigt på forhånd at være bekendt med den? (Spørgsmål fra #21 Sara Glahn)
Godt spørgsmål. Jeg beskæftiger mig blandt andet med forladte steder fordi de for mig fremstår som en fysisk manifestation af de glemte øjeblikke og historier, jeg nævnte i begyndelsen. De er et fastfrosset billede fra en anden epoke, der ellers er blevet opslugt af tidens gang – men selvfølgelig også et billede tillagt en vis romantisering – en romantisering der indrømmet for mig nogle gange kan være svær at undslippe, på trods af at det er noget jeg er opmærksom på. Som udgangspunkt er jeg dog mere interesseret i de forladte steders oprindelige tilstand og historie, end deres nutidige forfaldne karakter.
Umiddelbart kræver mine værker ikke at publikum er bekendt med stedet og dets historie. Men for mig selv er det vigtigt dels at kende det pågældende steds historik, samt fysisk at være tilstede og se og mærke dets atmosfære og stemning.

 

Tak

 

 

×