Artist of the week

#17 Thomas Wolsing

f. 1964

www.thomaswolsing.dk

Thomas Wolsing er uddannet på Det Jyske Kunstakademi samt Det Kongelige Danske Kunstakademi i Kbh.
Bor og arbejder i Thy, Nordvestjylland. Arbejder som kunstner, kunstformidler samt kurator. Har udstillet i både indland og udland på udstillingssteder og gallerier. Wolsing arbejder med installationskunst, foto, korsstingsbroderi bl.a.
Større seperatudstilling på Skive Kunstmuseum i 2011 med udstillingen Marginale Monumenter hvor han gennem korsstingsbroderier af faldefærdige huse i Nordvestjylland problematiserer forholdet med by og udkant.

 

1

‘The first first who comes to the mill is him who first gets paintet’ Korsstingsbroderi. 2011.

Hvilke temaer og hvilke spørgsmål er du optaget af i din kunstneriske praksis?
Natur/kultur/landskab. Proces/Forfaldsæstetik med fokus på udkantsdanmark, hvor jeg er bosiddende. Nedbrydning og genopbygning i flere forskellige henseender. Det smukke og grimmes æstetik, forholdet mellem ”kitsch” og kunst, mellem by og land, landskabet i forandring, før og nu. Jeg arbejder med bagvedliggende temaer og gør en dyd i frit at bevæge mig rundt i medierne installationskunst, skulptur, foto, video og nu korsstingsbroderi, igen for at vise at det er de bagvedliggende ideer og problemstillinger som interesserer mig. På et mere abstrakt plan: Begrebet entropi, som er et fysisk begreb, som omhandler graden af uorden i universet – at vi bevæger os mod større og større grad af uorden. Tidens irreversibilitet, men kunstens mulighed for at ”gå tilbage ” i tid og orden, at rekonstruere det forgængelige i andre mulige henseender.

Hvilke nulevende og afdøde kunstnere føler du, at du går i dialog med?
Jeg startede som klassisk landskabsmaler med stafeli på ryggen og stod i timevis og malede landskaber i Midtjylland. Her var mine favoritter selvfølgelig de franske impressionister. Senere blev jeg optaget af den hollandske maler Piet Mondrian, især hans tidligere billeder af flade landskaber hvor han begynder at stilisere lodret og vandret.
På akademiet blev det Thomas Bang der introducerede den 3-dimensionelle skulptur- og objektkunst. Eva Hesse, og senere den amerikanske landartkunstner Robert Smithsons tanker om ”wasteland” eller terrain vague – de forfaldne huse og steder jeg pt. opsøger er jo en slags ”wastelandskaber”. I min optik starter kunsten i disse ”nul-steder”, hvor der er spor af noget og ingenting. Nulevende af den yngre generation ser jeg slægtskab med f.eks. Allan Otte og Søren Lose.

2‘Ruinpanorama’, korsstingsbroderi, 2011

Hvad gør du for at trække din kunstneriske praksis nye steder hen?
Jeg ser hvad andre kunstnere arbejder med, nye udstillinger osv.

Hvad kendetegner de seneste nye opdagelser i din praksis? Hvad har det tilføjet dit kunstneriske udtryk?
Da jeg flyttede til Thy i Nordvestjylland for nogle år siden med min familie – landskaberne og mit brug af korsstingsbroderi til at mediere og konceptualisere motiverne, det har givet mig nyt idéland og motivmateriale.

Hvad er de konkrete rammer for din arbejdsgang? Hvordan udfolder din proces sig rent praktisk?
Jeg har atelier alene på en gammel skole i en landsby, som for nogle år siden blev kåret som Danmarks kedeligste by. Der er stille men en god atmosfære og arbejdsro. Jeg kan egentlig godt lide at problematisere ideen om at kunstnere skal være i ”orkanens øje” for at lave noget vigtigt. Her i udkantsdanmark er der ikke noget nogen i det øvrige Danmark, der synes er vigtigt. Måske er det det som trigger mig. Her er mentalt ro. Med hensyn til mit korsstingsbroderiprojekt af forfaldne steder: Jeg finder mine motiver når jeg kører rundt ad de små veje og omveje, og arbejder dem videre på computer og i printskitser, laver mønstre og farvepalet. Jeg har en dame som syr broderierne for mig, jeg laver motiverne og garnet og afleverer det hele til hende, hvorefter hun går i gang.

3Stilleben. 2011. Fotografisk installation med stramajbroderde udsnit.

4
Stilleben (udsnit)

5Stilleben (detalje)

Hvad betyder inspiration for dig? Hvor opsøger du den?
Mine værker opstår når ideerne vendes og spejles og muterer rigtig mange gange. Jeg har mange skitser liggende i bunker. Men tit arbejder jeg bedre med ideerne når jeg laver noget andet.

Hvad stiller du op, når din proces går i stå?
Fordi jeg jo også skal tjene til livets ophold og familie, bliver jeg hele tiden afbrudt i min arbejdsproces hvilket selvfølgelig kan være irriterende, men omvendt er der så ikke tid til at ”gå i stå”, men bare fortsætte hvor jeg slap. Men tit tvivler jeg meget på mine værker og vender og drejer det rigtig mange gange inden jeg går i gang. Så når jeg føler det ikke virker, bliver jeg irritabel og forsøger at overskride mine egne indre begrænsninger og tænke helt anderledes/gøre det bedre.

Hvad har for nyligt begejstret dig kunstnerisk?
Jeg ved faktisk ikke hvornår jeg er blevet begejstret for kunst entydigt, med det kan være aspekter af værker jeg har set der begejstrer mig.

7

 ‘Genbo’, Skulptur 2011.

Hvordan ville du beskrive den danske kunstscene og hvordan befinder du dig personligt med den?
Jeg har boet og arbejdet i København i mange år inden jeg flyttede til Nordvestjylland. Herovre er man automatisk ude af kunstscenen, da det jo er svært at møde op til ferniseringerne. Men eftersom jeg bl.a. har overlevet ved at arrangere udstillinger, har det givet mig et godt og spændende netværk. De fleste forbinder den danske kunstscene med den Københavnske kunstscene, men der er jo i virkeligheden rigtig mange kunstscener i Danmark. Men generelt synes jeg at Kunstakademiet i København og hvad der sker omkring det, polariserer hele kunstscenen og Danmark i det hele taget. Men finanskrisen har renset ud i det lag af gallerier og kommercielle malende (”Bo Bedre”) kunstnere som overlevede af rent salg og det blivende er den store underskov af kunstnere som overlever på erhvervsarbejde, men alligevel formår at være kunstnerisk aktive, fordi de har et projekt som er godt og vigtigt for dem. Her vil jeg selvfølgelig indskrive mig selv.

Landskabet – i en meget bred betydning – er gennemgående i din produktion. Hvad betyder landskabet for dig? (Spørgsmål fra #15 Karen Havskov Jensen)
Det er egentlig ikke bevidst, at jeg har landskabet repræsenteret i mine værker, men det er nok der det hele starter for mig.


Tak

×